Vad innebär en digital self publishing-tjänst?

phone3

Inom bok-branschen har det länge funnits ett begrepp ”self publishing” som innebär att vem som helst kan köpa publicering av sin bok i liten upplaga, även i de fall då det inte finns något förlag som vill ge ut boken. Detta har varit ett sätt för små författare att nå ut med sina böcker.

I den digitala världen innebär en self-publishing-tjänst att vem som helst kan ladda upp och publicera ett material och på så vis sprida sitt material. För att det ska fungera i praktiken måste tjänsten vara lättåtkomlig och enkel att förstå. Med några klick ska man kunna konvertera ett material till en e-bok och vem som helst ska kunna göra det.

inStudy vill vara det självklara valet för den lilla författaren som vill sprida sitt material digitalt, oavsett om man väljer att ta betalt för det eller ej.

 

Vad betyder EdTech?

larare

EdTech står för Educational Technology och är ett relativt nytt begrepp i Sverige. Amerikanska Association for Educational Communications and Technology (AECT) definierar det som ”the theory and practice of design, development, utilization, management, and evaluation of processes and resources for learning”, fritt översatt ”teori och praktik för design, uveckling, användande, styrning och utvärdering av processer och resurser för inlärning.

Med denna definition så inkluderar begreppet EdTech alltså både verktygen och teoribildningen kring lärande och undervisning. De flesta brukar dock mena just användningen av digitala hjälpmedel för att underlätta lärandet.

Varför ska man ha e-böcker?

Framsida_nov17

En e-bok är en förutsättning för en bra och funktionell digital studiemiljö. En in-scannad bok som konverteras till PDF-format eller liknande är inte att betrakta som en e-bok. Inte ens om innehållet digitaliseras till en textmassa med hjälp av OCR-teknik så har vi att göra med en e-bok.

En e-bok är ett mellanting mellan en klassisk bok och en websida. Liksom en bok så finns en tydlig struktur och en ordning som boken ska läsas i. Det finns en innehållsförteckning och en sidhantering som gör att det blir lättläst. Men i och med det digitala formatet får man även en sökbarhet i materialet. Man kan säga att en e-bok tar fördelarna med sig från bok-världen, men att vi samtidigt kan använda oss av de fördelar som finns med en websida. På så vis får läsaren det bästa av två världar.

Dessutom är e-böcker billigare att producera än fysiska böcker, de är lätta att uppdatera och de är miljövänliga eftersom det inte krävs papper och transporter.

Fördelarna med EPUB-3 i inStudy-tjänsten

Ett material i inStudy är mer än bara ett dokument…

Det format som inStudy använder sig av (EPUB-3) har en mängd fördelar jämfört med ett vanligt textdokument. Funktionaliteten kan jämföras med en hemsida.

  • Det finns möjlighet att blanda olika typer av media i ett och samma material, t.ex. kan film, ljud och länkar till andra källor infogas i en text.
  • Interaktion med användaren möjliggörs genom exempelvis instuderingsfrågor som antingen kan automaträttas eller sparas ner för att rättas av en lärare. Det finns i och med detta även möjlighet att skapa prov eller certifieringslösningar direkt i inStudy, alternativt skapa en enkät.
  • Bildernas storlek kan automatiskt ändra sig efter skärmstorlek.