Vad innebär en digital self publishing-tjänst?

Inom bok-branschen har det länge funnits ett begrepp ”self publishing” som innebär att vem som helst kan köpa publicering av sin bok i liten upplaga, även i de fall då det inte finns något förlag som vill ge ut boken. Detta har varit ett sätt för små författare att nå ut med sina böcker. I den digitala världen innebär en self-publishing-tjänst att vem som helst kan ladda upp och publicera […]

Vad betyder EdTech?

EdTech står för Educational Technology och är ett relativt nytt begrepp i Sverige. Amerikanska Association for Educational Communications and Technology (AECT) definierar det som ”the theory and practice of design, development, utilization, management, and evaluation of processes and resources for learning”, fritt översatt ”teori och praktik för design, uveckling, användande, styrning och utvärdering av processer och resurser för inlärning. Med denna definition så inkluderar begreppet EdTech alltså både verktygen och teoribildningen kring lärande och undervisning. De flesta brukar […]

Varför ska man ha e-böcker?

En e-bok är en förutsättning för en bra och funktionell digital studiemiljö. En in-scannad bok som konverteras till PDF-format eller liknande är inte att betrakta som en e-bok. Inte ens om innehållet digitaliseras till en textmassa med hjälp av OCR-teknik så har vi att göra med en e-bok. En e-bok är ett mellanting mellan en klassisk bok och en websida. Liksom en bok så finns en tydlig struktur och en […]

Fördelarna med EPUB-3 i inStudy-tjänsten

Ett material i inStudy är mer än bara ett dokument… Det format som inStudy använder sig av (EPUB-3) har en mängd fördelar jämfört med ett vanligt textdokument. Funktionaliteten kan jämföras med en hemsida. Det finns möjlighet att blanda olika typer av media i ett och samma material, t.ex. kan film, ljud och länkar till andra källor infogas i en text. Interaktion med användaren möjliggörs genom exempelvis instuderingsfrågor som antingen kan […]