Vad innebär en digital self publishing-tjänst?

Inom bok-branschen har det länge funnits ett begrepp ”self publishing” som innebär att vem som helst kan köpa publicering av sin bok i liten upplaga, även i de fall då det inte finns något förlag som vill ge ut boken. Detta har varit ett sätt för små författare att nå ut med sina böcker. I den digitala världen innebär en self-publishing-tjänst att vem som helst kan ladda upp och publicera […]

Varför ska man ha e-böcker?

En e-bok är en förutsättning för en bra och funktionell digital studiemiljö. En in-scannad bok som konverteras till PDF-format eller liknande är inte att betrakta som en e-bok. Inte ens om innehållet digitaliseras till en textmassa med hjälp av OCR-teknik så har vi att göra med en e-bok. En e-bok är ett mellanting mellan en klassisk bok och en websida. Liksom en bok så finns en tydlig struktur och en […]

Fördelarna med EPUB-3 i inStudy-tjänsten

Ett material i inStudy är mer än bara ett dokument… Det format som inStudy använder sig av (EPUB-3) har en mängd fördelar jämfört med ett vanligt textdokument. Funktionaliteten kan jämföras med en hemsida. Det finns möjlighet att blanda olika typer av media i ett och samma material, t.ex. kan film, ljud och länkar till andra källor infogas i en text. Interaktion med användaren möjliggörs genom exempelvis instuderingsfrågor som antingen kan […]