Åsas trendspaningar från EdTechmässan

Tack för en inspirerande och intressant framtidsfokuserad mässa på temat ”Learning Economy”. Några av de tankar och trender som jag snappade upp var: Kontroll över, ägande av och förståelse för data blir allt viktigare i framtiden. Vi kan vänta oss att se mer av öppna system som pratar med varandra och dynamiskt anpassar sig till nya förhållanden. AI är på snabbt frammarsch.  I en snabbt föränderlig och digitaliserad värld måste […]

Standard förenklar användning av digitala läromedel

Ännu en spännande nyhet inom edTech. Hittills har det varit en relativt hög tröskel för skolor att börja använda sig av digitala läromedel. Svårigheten att överföra information om eleverna är en sak som har gjort det svårt. Nu kommer det en ny standard för att överföra information om elever mellan skolor och läromedelsföretag ska göra det lättare för lärare och elever att använda digitala läromedel. Förhoppningen är att detta ska påskynda utvecklingen… […]

Hur kan IT göra inlärningen mer individuell?

The Economist hade nyligen en artikel om hur man kan individualisera inlärningen med hjälp av IT. Nya verktyg gör det möjligt att studera elevens beteende och utifrån detta anpassa återkopplingen på ett sätt som mer liknar privatundervisning. Genom att utnyttja digitala hjälpmedel på rätt sätt kan man få ut maximalt av sin undervisning. Författarna poängterar dock att det är viktigt att inte ersätta traditionell undervisning helt. Digitala hjälpmedel ska ses […]

Projektet ”Det digitala lärandets möjligheter” visar fördelarna med digitalisering i skolan

I Karlstad har man under två års tid deltagit i projektet ”Det digitala lärandets möjligheter” med en högstadieklass och man har där fått mycket goda resultat. Alla elever har gynnats, men det är särskilt två grupper som fått bättre förutsättningar i klassrummet berättar rektorn Amelie Wahlström i en artikel i tidningen Voister: ”Vi ser att pojkarna blivit mycket mer produktiva i klassrummet när de inte längre behöver skriva för hand. Jag tror […]