För lärare

larare

Lärare på universitet och högskolor lägger idag en hel del tid och ansträngning på att tillhandahålla studiematerial till sina elever. I många fall kopieras egna kompendier upp och säljs till eleverna. I andra fall hänvisas eleverna till bokhandeln. Många gånger kompletteras även kompendier och böcker med ytterligare kopior under kursens gång. Det blir en hel del att hålla reda på…

inStudy erbjuder en effektiv hantering och distribution av material. Som lärare har du möjlighet att blanda olika typer av material. Böcker och kompendier kan blandas med filmklipp och bilder.

I vår lösning är det lätt att administrera vem som får tillgång till vad med hjälp av accesskontroll och versionsuppdatering. Det är möjligt att ta betalt för materialet och även att säkerställa att endast de som verkligen har betalt får tillgång till det. Du kan blanda betalmaterial och gratismaterial, styckeköp och abonnemang och du har hela tiden kontroll över vem som kommer åt vilket material.

Eleverna erbjuds en komplett studiemiljö och som lärare har du dessutom möjlighet att följa upp lärandet med statistik över användandet, med övningsfrågor och i diskussionsforum. Eleverna får även möjlighet att lämna synpunkter och kommentarer på ditt material. Här kan du möta dina elever utanför klassrummet på inStudys mötesplats.