Om tjänsten

svenskpyramidLärande      Innehåll      Distribution      Funktioner

inStudy är en komplett digital studiemiljö för skolor, universitet och företag. inStudy kan även fungera som det perfekta komplementet till ett LMS-system i och med att dessa har fokus på administrationen av studier men saknar just studiemiljön.

Det finns många olika anledningar till att använda inStudy, exempelvis:

  • förenkla distributionen av böcker och andra material
  • rätt material till rätt person – en kontrollerad tillgång till materialet
  • kontroll på materialet – inga oönskade kopior som florerar
  • en inlärningsmiljö som stöder moderna inlärningsmetoder
  • tillämpad kunskap – möjlighet att kontrollera och se till att materialet faktiskt läses
  • möjlighet till samarbete
  • spårbarhet och informationssäkerhet
  • miljövänligt (mindre papper och färre transporter…)