Formatet

Ett material i inStudy är mer än bara ett dokument…

Det format som inStudy använder sig av (ePub3) har en mängd fördelar jämfört med ett vanligt textdokument. Funktionaliteten kan jämföras med en hemsida.

  • Det finns möjlighet att blanda olika typer av media i ett och samma material, t.ex. kan film, ljud och länkar till andra källor infogas i en text.
  • Interaktion med användaren möjliggörs genom exempelvis instuderingsfrågor som antingen kan automaträttas eller sparas ner för att rättas av en lärare. Det finns i och med detta även möjlighet att skapa prov eller certifieringslösningar direkt i inStudy, alternativt skapa en enkät.
  • Bildernas storlek kan automatiskt ändra sig efter skärmstorlek.