Användarfunktioner i inStudy

Via ett personligt konto kommer du åt dina böcker i digitalt format. Till höger om texten finns funktioner som underlättar läsning och bearbetning av texten för användaren. Funktionerna finns under fyra flikar:

  • Sökning
  • Markera, kommentera, översätt och definiera
  • Sidlayout
  • Innehållsförteckning

Sökning

När du söker på ett ord så markeras alla ställen i texten där detta ord förekommer i texten och genom att klicka på en rad så kommer du till det stället i texten.

 söka

Markera, kommentera, översätt och definiera

Du kan markera viktiga delar av texten med olika färger samt lägga in kommentarer. Markeringar och kommentarer sparas och är lätta att hitta tillbaka till vid ett annat tillfälle.

 Markera

Sidlayout

Du kan själv välja sidlayout, och du kan även zooma in på sidan vid behov, exempelvis för att se detaljer i en bild eller för att få större text.

sidlayout

Innehållsförteckning

Under fliken längst till höger finns en innehållsförteckning. Klicka på ett kapitel för att komma till rätt ställe i texten.

innehåll