Statistik

Det finns givetvis möjlighet att ta ut information om användande av olika material. Vi kan mäta och ta ut statistik på allt som är kopplat till ett material, dock inte kopplat till enskilda individer. Vill man ta ut statistik för enskilda användare krävs ett skriftligt medgivande från dessa innan mätningar påbörjas.

Exempel på statistik som kan vara intressant att ta ut kan vara hur mycket ett visst material använts eller hur stor andel som svarat rätt på en viss instuderingsfråga. Utifrån detta kan den som lär ut anpassa den fortsatta undervisningen.