Vad är en digital studiemiljö?

Mobil

En digital studiemiljö är så mycket mer än bara publicering av digitala böcker. I en digital studiemiljö är det givetvis viktigt att enkelt kunna söka efter material i material, något som givetvis underlättas av det digitala formatet och en smart sökfunktion. Men vi vill samtidigt inte tappa de fördelar som  en pappersbok har när man ska studera. Det ska vara lätt att arbeta med materialet genom att exempelvis markera intressanta avsnitt, navigera i materialet och lägga egna kommentarer.

När du studerar tar till dig kunskap genom att läsa och jämföra flera olika källor och på så vis skapa en förståelse för ämnet. I den digitala studiemiljön kan du arbeta med flera material samtidigt, jämföra olika texter och länka olika material till varandra. Man vill även kunna dela sina kommentarer och markeringar med sina studiekompisar, och läraren ska kunna distribuera ut såväl läsanvisningar som kommentarer till texten. På så vis drar man nytta av både det digitala formatets fördelar och fördelarna med en klassisk bok. Och det är dessutom enkelt att ta med hela biblioteket i en mobil eller platta.

E-Learning, vad är det?

students working together

e-Learning betyder ungefär ”elektroniskt lärande” och innebär att man tar hjälp av datorer och kommunikationsteknik i lärandet. E-learning används ofta i distansutbildning. Metoden slog igenom i Sverige mot slutet av 1990-talet och har sedan dess blivit en vanligt förekommande utbildningsmetod inom såväl företag som skola.